سلام ، امروز با مقاله ای تحت عنوان آموزش Blending Option فتوشاپ در خدمت شما عزیزان هستیم . امیدوارم مورد توجه شما کاربران عزیز واقع گردد . ?


کادر Layer Style در فتوشاپ

من فاطمه گنج خانلو از تیم طراحی نوین ، امروز مقاله ای در ارتباط با  Blending Option  در فتوشاپ را برای شما عزیزان حاضر کرده ام . امیدوارم سه مقاله بررسی فیلترهای موجود در فتوشاپ ، آموزش جامع منوهای برنامه فتوشاپ ، آشنایی با جعبه ابزار فتوشاپ به صورت جامع را خوانده باشید و مورد استفاده شما قرار گرفته باشد .

امروز میخواهیم راجع به کادر Layer Style  در فتوشاپ توضیح کامل و جامعی را در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم پس با ما همراه باید .

برای باز کردن بلندینگ آپشن در فتوشاپ باید لایه مورد نظر خود را انتخاب کنید و کلیک راست کنید و گزینه  Blending Option را انتخاب کنید و بعد پنجره Layer Style باز می شود .


نکته :

مود رنگی RGB و CMYK در تنظیمات Layer Mode  تاثیر گذار می باشد .

رنگ لایه زیرین بر روی لایه انتخابی شما تاثیر گذار است .

Blendig Option :

General Blending :

Blending Mode : ادغام رنگ دو لایه

 •  Normal : این گزینه به عنوان حالت پیش فرض انتخاب شده است اگر گزینه Normal را انتخاب کنید آنگاه تصویر موجود در لایه انتخاب شده با تصویرِ موجود در لایه پایینی ترکیب نخواهد شد . از این گزینه معمولا در زمانی استفاده می شود که شما می خواهید بر روی تصویر انتخاب شده ، تغییراتی را اعمال کنید .
 • Dissolve : اگر این گزینه را انتخاب کنید و سپس لغزنده Opacity را در بالای پنلِ لایه ها به سمتِ چپ بکشید آنگاه تصویر موجود در لایه انتخاب شده ، متلاشی می گردد و از میان الگوی متلاشی شده آن می توانید تصویرِ لایه زیرین را مشاهده کنید
 • Darken : اگر این گزینه را انتخاب کنید آنگاه فتوشاپ هر پیکسل از لایه انتخاب شده را دقیقا با پیکسل هم مکانش در لایه پایینی مقایسه می کند و نهایتا پیکسل روشن تر را دور می اندازد و پیکسلِ تاریک تر را نگه می دارد
 • Multiply : در این مود قسمت های روشن حذف میشوند و قسمت های تیره باقی میمانند. این مود برای کار های افکت و سایه بسیار مناسب است .
 • Color Burn : رنگ تصویر تیره تر میشود, روی رنگ های روشن تاثیر کم و روی رنگ های سفید تاثیر ندارد .
 • Linear Burn : اگر این گزینه را انتخاب کنید آنگاه فتوشاپ ، مقدارِ هر پیکسل از لایه بالایی را با مقدارِ پیکسل هم مکانش که در لایه پایینی قرار گرفته است ، جمع می کند و سپس مقدار ۲۵۵ را از حاصلِ این جمع ، کم می کند و جواب نهایی را به شما نشان می دهد اما توجه داشته باشید که اگر جوابِ نهایی ، منفی شود آنگاه فتوشاپ آن مقدار را با ۰ ( رنگِ سیاه ) نمایش می دهد باز هم توجه داشته باشید که فتوشاپ مقدار پیکسل های هر کانال رنگ از لایه بالایی را با مقدار پیکسل هم مکانش در کانال رنگ مشابه که در لایه پایینی قرار گرفته است جمع می کند .
 • Darker Color : مانند گزینه Darken رفتار می کند یعنی از میان پیکسل های موجود در لایه بالایی و پیکسل های هم مکانشان در لایه پایینی ، فقط پیکسل های تاریک تر را نگه می دارد و پیکسل های روشن تر را دور می اندازد اما تفاوت کوچکی با گزینه Darken دارد در واقع هیچگونه تغییری در رنگ ها ایجاد نمی شود بلکه فقط رنگ تاریک تر ، برای ساختن تصویر نهایی انتخاب می شود حالا این رنگ یا در لایه بالایی بوده یا در لایه پایینی بوده .
 • Lighten :  لایه زیرین روشن‌تر از لایه بالایی باشد رنگ آن جایگزین رنگ لایه بالایی می‌شود
 • Screen : اگه رنگ زیری تیره تر باشه رو پوشونی میشود و اگرنه اثر ندارد.
 • Color Dodge : در این حالت رنگهای روشن , روشن تر و روی رنگ های تیره تاثیر کمی دارد و بر روی رنگ های سیاه تاثیری ندارد .
 • Linear Dodge : اگر این گزینه را انتخاب کنید آنگاه فتوشاپ ، مقدارِ هر پیکسل از لایه بالایی را با مقدارِ پیکسلِ هم مکانش که در لایه پایینی قرار گرفته است جمع می کند و سپس حاصلِ جمع را به شما نشان می دهد اما توجه داشته باشید که اگر جوابِ نهایی ، بیشتر از ۲۵۵ شود آنگاه فتوشاپ آن مقدار را با ۲۵۵ ( رنگِ سفید ) نمایش می دهد .
 • Lighter Color : مانندِ گزینه Lighten عمل می کند یعنی از میانِ پیکسل های موجود در لایه بالایی و پیکسل های هم مکانشان در لایه پایینی ، فقط پیکسل های روشن تر را نگه می دارد و پیکسل های تاریک تر را دور می اندازد اما تفاوتِ کوچکی با گزینه Lighten دارد در واقع هیچگونه تغییری در رنگ ها ایجاد نمی شود بلکه فقط رنگِ روشن تر ، برای ساختنِ تصویرِ نهایی انتخاب می شود حالا این رنگ یا در لایه بالایی بوده یا در لایه پایینی بوده
 • Overlay : ترکیب دوگانه ای بوجود میاره اما اولویت رو به سفید و سیاه میده.
 • Soft Light : اگر رنگِ موجود در لایه پایینی روشن تر از ۱۲۸ باشد آنگاه آن رنگ در تصویرِ نهایی باز هم روشن تر و اگر تاریک تر از ۱۲۸ باشد آنگاه رنگِ موردِ نظر در تصویرِ نهایی باز هم تاریک تر می شود
 • Hard Light : اگر مقدارِ رنگِ موجود در لایه بالایی ، کوچکتر از ۱۲۸ یا مساوی با ۱۲۸ باشد آنگاه فتوشاپ ، مقدار رنگ موجود در پیکسلِ موردِ نظر از لایه بالایی را با مقدار رنگ موجود در پیکسلِ هم مکانش که در لایه پایینی قرار دارد ضرب می کند و حاصل ضرب را در عدد ۲ ضرب می کند سپس جواب بدست آمده را بر ۲۵۵ تقسیم می کند
 • Vivid Light :  ترکیب حالت Color Dodge و Color Burn
 • Linear Light : ترکیب حالت Linear Dodge و Linear Burn
 • Pin light : اگر پیکسلِ موجود در لایه پایینی ، تاریک تر از ۱۲۸ و پیکسلِ بالا سرش، روشن تر از ۱۲۸ باشد آنگاه از پیکسلِ لایه پایینی برای تصویرِ نهایی استفاده می¬کند و اگر پیکسلِ موجود در لایه پایینی، روشن¬تر از ۱۲۸ و پیکسلِ بالا سرش، تاریک تر از ۱۲۸ باشد آنگاه از پیکسلِ لایه پایینی استفاده می¬کند.
 • Hard Mix :  مقادیر رنگی کانال‌های RGB در دولایه با هم جمع می شود ، اگر مقدار پیکسل های لایه بالایی کمتر از لایه لایه پایینی باشد مقدار صفر و رنگ سیاه را نشام می دهد  و اگر مقدار پیکسل لایه بالایی بیشتر از لایه پایینی باشد مقدار 255 رنگ سفید  را برمیگرداند .توجه داشته باشید که اگر دو لایه را توسطِ گزینه Hard Mix با همدیگر ترکیب کنید آنگاه فقط رنگ های سیاه ، سفید ، قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، بنفش و فیروزه ای را در تصویرِ نهایی مشاهده خواهید کرد
 • Difference : در این حالت رنگ های اصلی تصویر حذف میشوند و تصویر به حالت نگاتیو در می آید .
 • Exclusion : کنتراست بسیار کمی در تصویر ایجاد میکند . و تا حدودی شبیه به Difference عمل میکند . در این حالت رنگهای تصویر تیره تر میشوند و رنگ اصلی تصویر به خاکستری تبدیل میشود .
 • Subtract : مقدارِ پیکسل موردِ نظر در لایه بالایی را از مقدارِ پیکسلِ هم مکانش که در لایه پایینی قرار گرفته است کم می کند اگر حاصل این تفریق ، مثبت شد آنگاه همان حاصل مثبت را به شما نشان می دهد اما اگر حاصلِ تفریق ، صفر یا منفی شد آنگاه مقدار ۰ سیاه کامل
 • Divide :  اگر این گزینه را انتخاب کنید آنگاه فتوشاپ ، مقدارِ پیکسلِ موردِ نظر از لایه پایینی را در عددِ ۲۵۵ ضرب می کند و سپس حاصلِ این ضرب را بر مقدارِ پیکسلِ هم مکانش ( پیکسلِ بالا سرش ) که در لایه بالایی وجود دارد تقسیم می کند و نهایتا حاصلِ تقسیم را به عنوانِ مقدارِ نهایی به شما نشان می دهد در واقع زمانیکه مدِ Divide را انتخاب می کنید آنگاه فتوشاپ برای ترکیب کردنِ دو تا لایه از فرمولِ زیر استفاده می کند .

  ( B * 255 ) / A) = مقدارِ نهایی

  نکته :

  حرفِ B در فرمولِ بالا ، نماینده مقدارِ پیکسلِ موردِ نظر در لایه پایینی و حرفِ A نماینده پیکسلِ هم مکانش ( پیکسلِ بالا سرش ) در لایه بالایی می باشد همچنین عددِ ۲۵۵ به عنوانِ یک ثابت در این فرمول استفاده می شود .

  نکته :

  اگر حاصلِ تقسیمِ عبارتِ داخلِ پرانتز بر مقدارِ A ، بیشتر از ۲۵۵ شود آنگاه فتوشاپ مقدارِ ۲۵۵ ( رنگِ سفید ) را برای پیکسلِ موردِ نظر در تصویرِ نهایی در نظر می گیرد .

 • Hue :  روی رنگ های شفاف تاثیر میگذارد و طیف رنگی مختلفی ایجاد میکند .
 • Saturation : بسته به رنگ لایه زیرین ، رنگ لایه های شما تغییر و به حالت اشباع می رسد
 • Color : تصویر یک رنگ می شود
 • Luminosity :  نوع و شدت از لایه زیرین و روشنایی از لایه بالایی

Opacity : میزان وضوح تصویر را مشخص می کند .

Advanced Blending :

Fill Opacity : میزان وضوح رنگ یک تصویر را مشخص می کند .

Channels :  کانال های RGB و CMYK را نشان می دهد . که با بر داشتن تیک هر کانال باعث می شود آن رنگ از تصویر حذف شود .

 Blend If : دارای دو نوار This Layer و Underlying Layer می باشد .هر یک از این نوارها از رنگ سفید شروع شده و به رنگ سیاه ختم می شوند .تنظیمات لغزنده This Layer مربوط به نمایش یا عدم نمایش پیکسلهای مربوط به لایه انتخاب شده و تنظیمات لغزنده Underlying Layerتغییرات در لایه زیرین لایه فعال را بر عهده دارد .

دانلود کارت ویزیت لایه باز

دانلود ست اداری لایه باز


 

Bevel & Emboss :

Structure : نحوه اعمال حجم  به تصویر را مشخص می‌‌کند . دارای 5 حالت به شرح زیر می باشد :

style :

 • Outer Bevel : حجم به سمت خارج لایه
 • Inner Bevel : حجم به سمت داخل لایه
 • Emboss  : حجم در سمت داخل و خارج لایه
 • Pillow Emboss : حجم در هر دو سمت با ایجاد فرورفتگی در وسط
 • Stroke Emboss : ایجاد حجم روی حاشیه لایه

Depth : شدت ایجاد جلوه حجمی‌‌ را تعیین می کند .

Direction :  با استفاده از این گزینه می توانید مشخص کنید که برآمدگی از طرف بالا یا به طرف پایین اعمال شود .

technique  : برای تنظیمات لبه کار به این قسمت رجوع می کنیم .

 • Smooth :  نرمی لبه
 • Chisel Hard : ایجاد لبه های تیز
 • Chisel Soft : ایجاد برآمدگی

Size : برای تغییر اندازه برآمدگی یا تو رفتگی مورد استفاده قرار می گیرد .
Soften : با تنظیم Soften می توانید میزان نرم شدن فرآیند را کنترل نمایید .


Shading 

Angle : باعث تغییر زاویه سایه می شود .

Altitude : زاویه تابش سه بعدی و حالت فضائی ایجاد می کند .

Anti-Alias :  گوشه‌های سایه کادر مورد نظر به صورت خودکار کمی‌ هموارتر به نظر خواهد رسید .

Contour : نوع افکت را تعیین می کنیم .

highlight mode : با استفاده از این گزینه می توانید حالت های برجستگی و مدل های پیش فرض و همچنین رنگ  را تغییر بدهید .

shadow mode :  با استفاده از این گزینه می توانید حالت های برجستگی و مدل های پیش فرض و همچنین رنگ سایه ها را تغییر بدهید .

texture  :  برای ایجاد بافت بر روی برآمدگی یا تورفتگی که ایجاد کرده اید بکار میرود .


 

Strok : برای ایجاد کادر در اطراف تصویر خود از این گزینه استفاده کنید .

Size : تعیین سایز حاشیه

Position :  مکان قرار گیری حاشیه را تعیین میکنیم . دارای سه گزینه می باشد .

 • Inside :  ایجاد حاشیه در داخل تصویر
 • Out side : ایجاد حاشیه در خارج از تصویر
 • Center : ایجاد حاشیه در وسط تصویر

Color : میتوان برای حاشیه تصویر رنگ انتخاب کرد .

Gradeint : میتوان برای حاشیه تصویر گرادینت انتخاب کرد .

Pattern: میتوان برای حاشیه تصویر پترن انتخاب کرد .


 

Inner shadow : برای ایجاد سایه داخلی برای تصویر خود در پنجره Layer Style  از این گزینه استفاده کنید .

Distance : میزان فاصله به با لایه

Choke :  اگر مقدار این گزینه کم باشد حالت پخش شدگی زیاد می شود و مرز بین سایه و تصویر کمرنگ تر می شود ، اگر مقدار بالا باشد مرز بین سایه و تصویر پررنگ تر می شود و حالت پخش شدگی از بین می رود .

Size : سایز سایه را مشخص میکند .

Noise : بر روی سایه نویز ایجاد میکند .


 

Inner Glow : در این بخش از Layer Style به توضیح  قسمت Inner Glow می پردازیم ، برای ایجاد درخشندگی از خارج به داخل تصویر

Soft : باعث ایجاد لبه های نرم تر می شود .

Precise :  باعث ایجاد نویز و تیزی در لبه ها می شود .

Center : سایه در داخل و وسط تصویر ایجاد می کند .

Edges : در اطراف تصویر سایه ایجاد می کند .

Jitter :  باعث ایجاد نویز در تصویر  می شود .


 

Stain : درون سوژه مورد نظر شما یک لکه سراسری ایجاد می کند , باعث صاف و صیقلی نمودن سطح تصویر می گردد.


 

در این بخش سه گزینه از پنجره Layer Style را به صورت همزمان بررسی می کنیم :

Color Overly : می توانید رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید و کل تصویر را با آن رنگ منتخب خود بپوشانید .

Gradient Overly : می توانید گرادینت دلخواه خود را ایجادکنید و کل تصویر را با آن گرداینت ایجاد شده بپوشانید .

Pattern Overly :  می توانید پترن دلخواه خود را انتخاب کنید و کل تصویر را با آن پترن بپوشانید .


 

outer Glow : یک درخشندگی یا براقی در پشت محتوای لایه ایجاد می کند.

می توانید برای ایجاد درخشندگی از رنگ و یا از گرادینت استفاده کنید .

Spread : با زیاد کردن عدد Spread سایه گسترش پیدا می کند و از طرفین ابعادش بیشتر می شود .

Size : جهت تغییر سایز اندازه سایه.


 

خب به انتهای مقاله رسیدیم  و نوبت به گزینه Drop Shadow  در پنجره Layer Style  رسیده :

در این قسمت می توانیم سایه ای برای تصاویر خود ایجاد کنیم .

 


 

طراحان عزیز به شبکه طراحان ورژن جدید مراجعه کنند | مشتریان گرامی از همین فرم نامنویسی نمایند

فروشگاه طرح های لایه باز

دانلود کارت ویزیت، ست اداری، تراکت و منو های لایه باز