توضیحات

کارت ویزیت لایه باز سایت کریتیو مارکت

کارت ویزیت لایه باز

مجموعه ای که پیش روی شما عزیزان قرار دارد، مجموعه ای شامل 200 طرح کارت ویزیت به صورت کاملا لایه باز است که توست سایت کریتیو مارکت طراحی شده و به فروش می رسد. ما این 200 کارت ویزیت را به صورت یک پکیج مقرون به صرفه برای شما آماده کرده ایم لازم به ذکر است که این کارت ویزیت ها هر یک در حدود 6-7 دلار به فروش می رسد و ما این پکیج 200 تایی را تنها با قیمت 39.000 تومان برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

لازم به ذکر است برای ساخت بار کد های QR می توانید به سایت goqr.me مراجعه بفرمایید

یکی از کارت ویزیت ها را برای نمونه و آسودگی خیال شما عزیزان به صورت رایگان در لینک زیر قرار دادیم

نمایش آنلاین دمو تمام کارت ویزیت ها
https://creativemarket.com/annozio/122521-Minimal-Business-Card-CM0200
https://creativemarket.com/annozio/118340-Modern-Business-Card-CM199
https://creativemarket.com/annozio/118339-Personal-Business-Card-CM198
https://creativemarket.com/annozio/118337-Personal-Business-Card-CM197
https://creativemarket.com/annozio/118336-Personal-Business-Card-CM196
https://creativemarket.com/annozio/118238-Personal-Business-Card-CM195
https://creativemarket.com/annozio/118237-Corporate-Business-Card-CM194
https://creativemarket.com/annozio/118236-Corporate-Business-Card-CM193
https://creativemarket.com/annozio/118235-Racing-Card-CM192
https://creativemarket.com/annozio/118234-Game-Design-Card-CM191
https://creativemarket.com/annozio/118233-Personal-Business-Card-CM190
https://creativemarket.com/annozio/118231-Personal-Business-Card-CM189
https://creativemarket.com/annozio/118230-Corporate-Business-Card-CM188
https://creativemarket.com/annozio/118229-Corporate-Business-Card-CM187
https://creativemarket.com/annozio/118228-Corporate-Business-Card-CM186
https://creativemarket.com/annozio/118227-Presonal-Business-Card-CM185
https://creativemarket.com/annozio/118226-Corporate-Business-Card-CM184
https://creativemarket.com/annozio/118224-Corporate-Business-Card-CM183
https://creativemarket.com/annozio/118223-Corporate-Business-Card-CM182
https://creativemarket.com/annozio/118222-Corporate-Business-Card-CM181
https://creativemarket.com/annozio/118220-Personal-Business-Card-CM180
https://creativemarket.com/annozio/118219-Personal-Business-Card-CM179
https://creativemarket.com/annozio/118218-Corporate-Business-Card-CM178
https://creativemarket.com/annozio/118216-Corporate-Business-Card-CM177
https://creativemarket.com/annozio/118214-Corporate-Business-Card-CM176
https://creativemarket.com/annozio/118213-Corporate-Business-Card-CM175
https://creativemarket.com/annozio/106050-Minimal-Business-Card-CM174
https://creativemarket.com/annozio/106049-Minimal-Business-Card-CM173
https://creativemarket.com/annozio/106047-Minimal-Business-Card-CM172
https://creativemarket.com/annozio/106043-Minimal-Business-Card-CM171
https://creativemarket.com/annozio/106036-Personal-Card-CM170
https://creativemarket.com/annozio/106034-Recording-Studio-Card-CM169
https://creativemarket.com/annozio/106033-Finance-Business-Card-CM168
https://creativemarket.com/annozio/106031-Minimal-Business-Card-CM167
https://creativemarket.com/annozio/106030-Model-Card-CM166
https://creativemarket.com/annozio/106028-Corporate-Business-Card-CM165
https://creativemarket.com/annozio/106026-Corporate-Business-Card-CM164
https://creativemarket.com/annozio/105999-Corporate-Business-Card-CM163
https://creativemarket.com/annozio/105996-Corporate-Business-Card-CM162
https://creativemarket.com/annozio/105984-Corporate-Business-Card-CM161
https://creativemarket.com/annozio/105981-Corporate-Business-Card-CM160
https://creativemarket.com/annozio/105979-Corporate-Business-Card-CM159
https://creativemarket.com/annozio/105976-Corporate-Business-Card-CM158
https://creativemarket.com/annozio/105972-Corporate-Business-Card-CM157
https://creativemarket.com/annozio/105970-Corporate-Business-Card-CM156
https://creativemarket.com/annozio/105968-Corporate-Business-Card-CM155
https://creativemarket.com/annozio/105967-Corporate-Business-Card-CM154
https://creativemarket.com/annozio/105965-Corporate-Business-Card-CM153
https://creativemarket.com/annozio/105964-Corporate-Business-Card-CM152
https://creativemarket.com/annozio/105962-Corporate-Business-Card-CM151
https://creativemarket.com/annozio/105960-Corporate-Business-Card-CM150
https://creativemarket.com/annozio/105959-Corporate-Business-Card-CM149
https://creativemarket.com/annozio/105958-Corporate-Business-Card-CM148
https://creativemarket.com/annozio/105957-Corporate-Business-Card-CM147
https://creativemarket.com/annozio/105956-Corporate-Business-Card-CM146
https://creativemarket.com/annozio/105954-Corporate-Business-Card-CM145
https://creativemarket.com/annozio/105953-Metro-Business-Card-CM144
https://creativemarket.com/annozio/105950-Corporate-Business-Card-CM143
https://creativemarket.com/annozio/105949-Simple-Business-Card-CM142
https://creativemarket.com/annozio/105984-Corporate-Business-Card-CM161
https://creativemarket.com/annozio/105981-Corporate-Business-Card-CM160
https://creativemarket.com/annozio/105979-Corporate-Business-Card-CM159
https://creativemarket.com/annozio/105976-Corporate-Business-Card-CM158
https://creativemarket.com/annozio/105972-Corporate-Business-Card-CM157
https://creativemarket.com/annozio/105970-Corporate-Business-Card-CM156
https://creativemarket.com/annozio/105968-Corporate-Business-Card-CM155
https://creativemarket.com/annozio/105967-Corporate-Business-Card-CM154
https://creativemarket.com/annozio/105965-Corporate-Business-Card-CM153
https://creativemarket.com/annozio/105964-Corporate-Business-Card-CM152
https://creativemarket.com/annozio/105962-Corporate-Business-Card-CM151
https://creativemarket.com/annozio/105960-Corporate-Business-Card-CM150
https://creativemarket.com/annozio/105959-Corporate-Business-Card-CM149
https://creativemarket.com/annozio/105958-Corporate-Business-Card-CM148
https://creativemarket.com/annozio/105957-Corporate-Business-Card-CM147
https://creativemarket.com/annozio/105956-Corporate-Business-Card-CM146
https://creativemarket.com/annozio/105954-Corporate-Business-Card-CM145
https://creativemarket.com/annozio/105953-Metro-Business-Card-CM144
https://creativemarket.com/annozio/105950-Corporate-Business-Card-CM143
https://creativemarket.com/annozio/105949-Simple-Business-Card-CM142
https://creativemarket.com/annozio/105948-Corporate-Business-Card-CM141
https://creativemarket.com/annozio/105947-Corporate-Business-Card-CM140
https://creativemarket.com/annozio/105945-Corporate-Business-Card-CM139
https://creativemarket.com/annozio/105944-Corporate-Business-Card-CM138
https://creativemarket.com/annozio/105942-Corporate-Business-Card-CM137
https://creativemarket.com/annozio/105925-Corporate-Business-Card-CM136
https://creativemarket.com/annozio/105924-Corporate-Business-Card-CM135
https://creativemarket.com/annozio/105923-Personal-Business-Card-CM134
https://creativemarket.com/annozio/105922-Corporate-Business-Card-CM133
https://creativemarket.com/annozio/105920-Corporate-Business-Card-CM132
https://creativemarket.com/annozio/105919-Corporate-Business-Card-CM131
https://creativemarket.com/annozio/105918-Creative-Business-Card-CM130
https://creativemarket.com/annozio/105916-Corporate-Business-Card-CM129
https://creativemarket.com/annozio/105908-Corporate-Business-Card-CM128
https://creativemarket.com/annozio/105906-Corporate-Business-Card-CM127
https://creativemarket.com/annozio/105904-Corporate-Business-Card-CM126
https://creativemarket.com/annozio/105903-Clean-And-Retro-Business-Card-CM125
https://creativemarket.com/annozio/105902-Back-And-White-Business-Card-CM124
https://creativemarket.com/annozio/105900-Simple-Business-Card-CM123
https://creativemarket.com/annozio/105897-Corporate-Business-Card-CM122
https://creativemarket.com/annozio/105896-Corporate-Business-Card-CM121
https://creativemarket.com/annozio/105894-Corporate-Business-Card-CM120
https://creativemarket.com/annozio/105860-Corporate-Business-Card-CM119
https://creativemarket.com/annozio/105859-Corporate-Business-Card-CM118
https://creativemarket.com/annozio/105858-Corporate-Business-Card-CM117
https://creativemarket.com/annozio/105857-Beauty-Card-CM116
https://creativemarket.com/annozio/105856-Creative-Business-Card-CM115
https://creativemarket.com/annozio/105855-Beauty-Card-CM114
https://creativemarket.com/annozio/105854-Creative-Business-Card-CM113
https://creativemarket.com/annozio/105853-Creative-Business-Card-CM112
https://creativemarket.com/annozio/105852-Corporate-Business-Card-CM111
https://creativemarket.com/annozio/105851-Creative-Business-Card-CM110
https://creativemarket.com/annozio/105850-Corporate-Business-Card-CM109
https://creativemarket.com/annozio/105849-Corporate-Business-Card-CM108
https://creativemarket.com/annozio/105848-Corporate-Business-Card-CM107
https://creativemarket.com/annozio/105847-Corporate-Business-Card-CM106
https://creativemarket.com/annozio/105846-Corporate-Business-Card-CM105
https://creativemarket.com/annozio/105845-Corporate-Business-Card-CM104
https://creativemarket.com/annozio/105844-Corporate-Business-Card-CM103
https://creativemarket.com/annozio/105843-Corporate-Business-Card-CM102
https://creativemarket.com/annozio/105842-Corporate-Business-Card-CM101
https://creativemarket.com/annozio/105841-Corporate-Business-Card-CM100
https://creativemarket.com/annozio/105840-Corporate-Business-Card-CM099
https://creativemarket.com/annozio/105839-Corporate-Business-Card-CM098
https://creativemarket.com/annozio/105837-Corporate-Business-Card-CM097
https://creativemarket.com/annozio/105836-Corporate-Business-Card-CM096
https://creativemarket.com/annozio/105835-Corporate-Business-Card-CM095
https://creativemarket.com/annozio/105834-Corporate-Business-Card-CM094
https://creativemarket.com/annozio/105832-Corporate-Business-Card-CM093
https://creativemarket.com/annozio/105831-Minimal-Business-Card-CM092
https://creativemarket.com/annozio/105830-Corporate-Business-Card-CM091
https://creativemarket.com/annozio/105829-Corporate-Business-Card-CM090
https://creativemarket.com/annozio/105827-Corporate-Business-Card-CM089
https://creativemarket.com/annozio/105826-Corporate-Business-Card-CM088
https://creativemarket.com/annozio/105825-Corporate-Business-Card-CM087
https://creativemarket.com/annozio/105824-Corporate-Business-Card-CM086
https://creativemarket.com/annozio/105823-Corporate-Business-Card-CM085
https://creativemarket.com/annozio/105822-Minimal-Business-Card-CM084
https://creativemarket.com/annozio/105821-Corporate-Business-Card-CM083
https://creativemarket.com/annozio/105820-Corporate-Business-Card-CM082
https://creativemarket.com/annozio/105819-Corporate-Business-Card-CM081
https://creativemarket.com/annozio/105818-Corporate-Business-Card-CM080
https://creativemarket.com/annozio/105816-Corporate-Business-Card-CM079
https://creativemarket.com/annozio/105815-Corporate-Business-Card-CM078
https://creativemarket.com/annozio/105813-Corporate-Business-Card-CM077
https://creativemarket.com/annozio/105812-Corporate-Business-Card-CM076
https://creativemarket.com/annozio/105811-Corporate-Business-Card-CM075
https://creativemarket.com/annozio/105810-Corporate-Business-Card-CM074
https://creativemarket.com/annozio/105809-Clean-Business-Card-CM073
https://creativemarket.com/annozio/105808-Minimal-Business-Card-CM072
https://creativemarket.com/annozio/105807-Creative-Business-Card-CM071
https://creativemarket.com/annozio/105806-Clean-Business-Card-CM070
https://creativemarket.com/annozio/105803-Creative-Business-Card-CM069
https://creativemarket.com/annozio/105801-Clean-Card-CM068
https://creativemarket.com/annozio/105800-Corporate-Business-Card-CM067
https://creativemarket.com/annozio/105799-Corporate-Business-Card-CM066
https://creativemarket.com/annozio/105798-Corporate-Business-Card-CM065
https://creativemarket.com/annozio/105797-Corporate-Business-Card-CM064
https://creativemarket.com/annozio/105796-Corporate-Business-Card-CM063
https://creativemarket.com/annozio/105795-Corporate-Business-Card-CM062
https://creativemarket.com/annozio/105794-Architectural-Bureau-Card-CM061
https://creativemarket.com/annozio/105792-Corporate-Business-Card-CM060
https://creativemarket.com/annozio/105791-Corporate-Business-Card-CM059
https://creativemarket.com/annozio/105790-Spa-Beauty-and-Relax-Card-CM058
https://creativemarket.com/annozio/105788-Corporate-Business-Card-CM057
https://creativemarket.com/annozio/105787-Corporate-Business-Card-CM056
https://creativemarket.com/annozio/105786-Corporate-Business-Card-CM055
https://creativemarket.com/annozio/105785-Fashion-Model-Agency-Card-CM054
https://creativemarket.com/annozio/105784-Corporate-Business-Card-CM053
https://creativemarket.com/annozio/105783-Corporate-Business-Card-CM052
https://creativemarket.com/annozio/105782-Corporate-Business-Card-CM051
https://creativemarket.com/annozio/105781-Corporate-Business-Card-CM050
https://creativemarket.com/annozio/105779-Minimal-Business-Card-CM049
https://creativemarket.com/annozio/105778-Corporate-Business-Card-CM048
https://creativemarket.com/annozio/105777-Model-School-Crad-CM047
https://creativemarket.com/annozio/105776-Fashion-Photographer-Card-CM046
https://creativemarket.com/annozio/105774-Corporate-Business-Card-CM045
https://creativemarket.com/annozio/105772-Corporate-Business-Card-CM044
https://creativemarket.com/annozio/105771-Corporate-Business-Card-CM043
https://creativemarket.com/annozio/105770-Minimal-Business-Card-CM042
https://creativemarket.com/annozio/105768-Minimal-Business-Card-CM041
https://creativemarket.com/annozio/105766-Corporate-Business-Card-CM0040
https://creativemarket.com/annozio/105764-Corporate-Business-Card-CM0039
https://creativemarket.com/annozio/105762-Corporate-Business-Card-CM038
https://creativemarket.com/annozio/105761-Corporate-Business-Card-CM037
https://creativemarket.com/annozio/105760-Corporate-Business-Card-CM036
https://creativemarket.com/annozio/105759-Minimal-Business-Card-CM035
https://creativemarket.com/annozio/105758-Corporate-Bisiness-Card-CM034
https://creativemarket.com/annozio/104800-Modern-Business-Card-CM033
https://creativemarket.com/annozio/104798-Modern-Business-Card-CM032
https://creativemarket.com/annozio/104795-Modern-Business-Card-CM031
https://creativemarket.com/annozio/103529-Modern-Business-Card-CM030
https://creativemarket.com/annozio/103527-Red-White-Business-Card-CM029
https://creativemarket.com/annozio/103524-Red-White-Business-Card-CM028
https://creativemarket.com/annozio/103523-Modern-Corporate-Business-Card-CM027
https://creativemarket.com/annozio/103515-Luxury-Business-Card-CM026
https://creativemarket.com/annozio/103508-Red-Black-Business-Card-CM025
https://creativemarket.com/annozio/103498-Corporate-Business-Card-CM024
https://creativemarket.com/annozio/103492-Modern-Corporate-Business-Card-CM022
https://creativemarket.com/annozio/103486-Modern-Corporate-Business-Card-CM021
https://creativemarket.com/annozio/103481-Modern-Corporate-Business-Card-CM020
https://creativemarket.com/annozio/103475-Modern-Corporate-Business-Card-CM019
https://creativemarket.com/annozio/103438-Modern-Corporate-Business-Card-CM018
https://creativemarket.com/annozio/103433-Modern-Corporate-Business-Card-CM017
https://creativemarket.com/annozio/103430-Modern-Corporate-Business-Card-CM016
https://creativemarket.com/annozio/103428-Modern-Corporate-Business-Card-CM015
https://creativemarket.com/annozio/103224-Modern-Corporate-Business-Card-CM014
https://creativemarket.com/annozio/103221-Modern-Corporate-Business-Card-CM013
https://creativemarket.com/annozio/102759-Modern-Corporate-Business-Card-CM012
https://creativemarket.com/annozio/102745-Modern-Corporate-Business-Card-CM011
https://creativemarket.com/annozio/102744-Modern-Corporate-Business-Card-CM010
https://creativemarket.com/annozio/102741-Modern-Corporate-Business-Card-CM009
https://creativemarket.com/annozio/102740-Minimal-Corporate-Business-Card-CM08
https://creativemarket.com/annozio/102738-Modern-Corporate-Business-Card-CM007
https://creativemarket.com/annozio/102737-Modern-Corporate-Business-Card-CM006
https://creativemarket.com/annozio/102387-Modern-Corporate-Business-Card-CM005
https://creativemarket.com/annozio/101645-Luxury-Corporate-Business-Card-CM004
https://creativemarket.com/annozio/101638-Modern-Corporate-Business-Card-CM003
https://creativemarket.com/annozio/101630-Modern-Corporate-Business-Card-CM002
https://creativemarket.com/annozio/101621-Corporate-Business-Card-CM0001

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.