سایز پاکت A4 – ابعاد پاکت A4 – قالب پاکت A4

سایز پاکت A4 – ابعاد پاکت A4 – قالب پاکت A4

سایز پاکت A4 یکی از آیتم های مهم در طراحی ست اداری ، پاکت A4 بوده و مهمترین دغدغه طراحان عزیز ما سایز پاکت A4 به صورت استاندارد می‌باشد. برای طراحی پاکت A4 ما سه مدل قالب استاندارد داریم که می‌توان به سه شکل پاکت مورد نظر را طراحی کرد. در تصاویر پایین شما می‌توانید...